Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαϊας δια της Υπευθύνου Π.Ε. & Ημαθίας, Κυκλάδων και Ρεθύμνου δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, προτίθεται να διοργανώσει επιμορφωτικό  εξ αποστάσεως Σεμινάριο σε συνεργασία με το Iνστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε), με τίτλο:

«Είναι η χρήση της πυρηνικής ενέργειας η μόνη λύση στο ενεργειακό ζήτημα;». Αγώνες αντιλογίας (Odyssey Debates)  στην εκπαίδευση STEM

Το σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο διάχυσης του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Erasmus+ KA2 “Odyssey: Οxford Debates for Youths in Science Education / Odyssey: Αγώνες Αντιλογίας για Νέους στην Εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών” (Νο 2018-1-PL01-KA201-050823) και θα πραγματοποιηθεί μέσω ψηφιακής πλατφόρμας Webex.

To πρόγραμμα αποτελεί στρατηγική σύμπραξη μεταξύ τεσσάρων ερευνητικών κέντρων: της Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.), Σερβίας (Κέντρο για την Προώθηση της Επιστήμης), Εσθονίας (Κέντρο Ενέργειας) και Πολωνίας (Ινστιτούτο Γεωφυσικής Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών), με συντονίστρια χώρα την Πολωνία. 

Το πρόγραμμα Odyssey μελετάει, ερευνά, προτείνει και ενθαρρύνει την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και των γνώσεων των μαθητών σε σύγχρονα επιστημονικά θέματα STEM, με περιβαλλοντικές, ηθικές και κοινωνικο-πολιτικές διαστάσεις, μέσα από τη συμμετοχή τους σε αγώνες αντιλογίας (debates) και την καλλιέργεια των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στη μητρική γλώσσα, την επιχειρηματολογία και τον δημόσιο λόγο.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους/τις εκπαιδευτικούς των συνεργαζόμενων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης με προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς Φυσικών Επιστημών & εκπαιδευτικούς Τεχνολογικών Ειδικοτήτων Γυμνασίων, Γενικών  Λυκείων & ΕΠΑ.Λ, καθώς και σε εκπαιδευτικούς που πρόκειται να υλοποιήσουν, πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα σχετικό με το ενεργειακό ζήτημα.

Ιστοσελίδα του προγράμματος:

https://odyssey.igf.edu.pl/?fbclid=IwAR1GRkRXsZStRNjIuSl4N6Z9CUr9rAtbJdpqss-7VSd0ZiKm2QlMeBx6ojU

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 13 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14.00

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν θα λάβουν με e-mail, το βράδυ της Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020, τον απαραίτητο σύνδεσμο για την συμμετοχή τους στην  πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Webex. (ΠΡΟΣΟΧΗ: να ελέγχετε και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία)

Ενδεικτικό Πρόγραμμα
Δευτέρα 16/11/2020

17.00 – 17.20: Γνωριζόμαστε ως ομάδα (Εργαστήριο, Συντονισμός από τις Υπ. Π.Ε & Σχ. Δραστηριοτήτων, κ.κ. Βαρβάρα Πετρίδου, Ιωάννα Παπαϊωάννου,  Ελένη Δημητριάδου, Μαρία Σπαρτινού, Κερασία Πετρογιάννη)
17.20-17.25: Παρουσίαση των προγράμματος Odyssey. Στόχοι και επιδιώξεις αναφορικά με την καλλιέργεια δεξιοτήτων στην εκπαίδευση STEM
17.25-17.45: Παρουσίαση του θέματος του ενεργειακού ζητήματος (Εισηγήτρια: Παναγιώτα Αργύρη)
17.45-18.15: Ο παιδαγωγικός ρόλος των αγώνων αντιλογίας. Ο ρόλος της επιχειρηματολογίας στη διεξαγωγή αγώνων αντιλογίας. Επιχειρηματολογικά μοντέλα. Η χρήση αποδείξεων.
18.15-18.35: Στρατηγικές και δομή αντίκρουσης / ανασκευής επιχειρημάτων.
18.35-18.50: Ανταλλαγή ερωτήσεων ανάμεσα στους παίκτες / Είδη ερωτήσεων
18:50-19.10: Aναγνωρίζοντας παραλογισμούς / σοφιστείες στον επιχειρηματολογικό λόγο
19.10-19.45: Ερωτήσεις-Συζήτηση-Συμπεράσματα (συντονίζει η κα Φωτεινή Εγγλεζου) (θα δοθεί το εκπαιδευτικό πακέτο του προγράμματος προς μελέτη στους εκπαιδευτικούς)

Δευτέρα 23/11/2020

17.00-17.05: Καλωσόρισμα, συνοπτική παρουσίαση των προηγουμένων
17.05-17.30: Παρουσίαση του μοντέλου αντιλογίας Odyssey στην τάξη (κανόνες/χρόνος/δομικά στοιχεία/ρόλοι ομιλητών)
17.30-17.45: Κριτήρια αξιολόγησης των αγώνων αντιλογίας Odyssey
17.45-18.10: Διαμοιρασμός των συμμετεχόντων σε Webex rooms / oμάδες για την προετοιμασία επιχειρημάτων / ορισμός ομάδας κριτών
18.10-18.50: Διεξαγωγή αγώνα αντιλογίας ανάμεσα σε δύο ομάδες συμμετεχόντων (από 3 παίκτες η κάθε ομάδα)
18.50-19.10: Ερωτήσεις-Συζήτηση- Ανατροφοδότηση,  (Συντονίζει η κα Φ.Εγγλέζου)
19.10-19.30:  Κλείσιμο του σεμιναρίου (Συντονίζουν Υπεύθυνες Π.Ε./Σχ.Δρ. των 5 Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, Βαρβάρα Πετρίδου, Ιωάννα Παπαϊωάννου, Ελένη Δημητριάδου, Μαρία Σπαρτινού, Κερασία Πετρογιάννη)

Εισηγήτριες:
Παναγιώτα Αργύρη, Μαθηματικός, Μ.Sc., M.Ed., μέλος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)
Φωτεινή Εγγλέζου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου στο 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας