Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. πρωτ. 79827/ΓΔ4/24-06-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Επέκταση χρόνου υλοποίησης των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων) και των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας του διδακτικού έτους 2019-2020», τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που  υλοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσής μας, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, δύνανται να συνεχιστούν κατά το επόμενο σχολικό έτος 2020-2021 και να ολοκληρωθούν έως την 31η Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη νομοθεσία που ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή της υλοποίησής τους.

Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν (όπου αυτό είναι εφικτό) να επεκτείνουν τον χρόνο υλοποίησης των προγραμμάτων τους, παρακαλούνται να ενημερώσουν την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στον παρακάτω σύνδεσμο :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehGcaJKmBV7X2KFQURwaOU0MJK-3tZjwsbCE7SbLcwZuxJ-A/viewform

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, καθώς και η αποστολή των απολογιστικών εκθέσεων και του παραχθέντος υλικού των προγραμμάτων που ολοκληρώθηκαν (σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ. Αριθμ. πρωτ. 190790/Δ7/04-12-2019 Σχεδιασμού και Υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων), παρατείνεται έως τις 30-06-2020. Ολοκληρωμένα θεωρούνται τα προγράμματα που συμπλήρωσαν 4 μήνες υλοποίησης (με συναντήσεις δια ζώσης και διαδικτυακές ), έχουν συμπληρωθεί τα ερωτηματολόγια απολογισμού και εφόσον έχουν σταλεί οι απολογιστικές εκθέσεις ή/και το παραχθέν υλικό.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν τα έχουν συμπληρώσει ακόμα, να συμπληρώσουν τα απολογιστικά στοιχεία των προγραμμάτων Π.Ε. που υπάρχουν στις ηλεκτρονικές φόρμες στη σχετική ανάρτηση στο ιστολόγιο του τμήματος Π.Ε., ανεξάρτητα από το γεγονός της ολοκλήρωσής τους, έως και τις 30 Ιουνίου 2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ηλεκτρονική φόρμα έχει διαφορετικές ερωτήσεις για τους/τις συντονιστές/στριες των προγραμμάτων και για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στην παιδαγωγική ομάδα εκπαιδευτικούς και πρέπει να συμπληρωθεί αναλόγως από όλους/όλες τους/τις Εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Π.Ε.
Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας