Ενόψει της ολοκλήρωσης των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της  Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας, παρακαλούμε να συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια απολογιστικών στοιχείων που υπάρχουν στις ηλεκτρονικές φόρμες στη σχετική ανάρτηση στο ιστολόγιο του τμήματος Π.Ε.

από τους συντονιστές των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
https://docs.google.com/forms/d/1YiLQmwGCrsCmLPVaTBtXKiX7n1zq6AiztKKQpAI1hXM/edit?usp=sharing
από τους συμμετέχοντες στην παιδαγωγική ομάδα των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
https://docs.google.com/forms/d/1iJPEgHB7bc6pMwFm6ZyB2u5VZOfY5llYPwRNR55kHl0/edit?usp=sharing

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ηλεκτρονική φόρμα έχει διαφορετικές ερωτήσεις για τους/τις συντονιστές/στριες των προγραμμάτων και για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στην παιδαγωγική ομάδα εκπαιδευτικούς και πρέπει να συμπληρωθεί αναλόγως από όλους/όλες τους/τις  Εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Π.Ε.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να στείλουν σε ψηφιακή μορφή τις εργασίες των ομάδων των προγραμμάτων ή τις  εκθέσεις απολογισμού, στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση : grpere@dide-v-ath.att.sch.gr                                                     

Μετά τη συμπλήρωση των απολογιστικών στοιχείων (στις διαδικτυακές φόρμες), θα χορηγηθεί Βεβαίωση Υλοποίησης Προγράμματος (όπως προβλεπόταν  με την Εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ. 190790/ Δ7 / 4-12-2019) στις περιπτώσεις που  θα καθορίζονται στη σχετική αναμενόμενη Εγκύκλιο του  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δεδομένης της πρόωρης διακοπής των μαθημάτων  του  Σχολικού Έτους 2019-20.  

Αν επιθυμούν οι εκπαιδευτικοί, μπορούν να αναρτήσουν το υλικό που παρήχθη κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματός τους, στο  Wiki (perivallontikivatinas.pbworks.com) που έχει δημιουργηθεί για την ανάρτηση των εργασιών των περιβαλλοντικών ομάδων, με στόχο τη  χρήση αυτού του αρχείου εργασιών από όλους/όλες.

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας