Αρχείο για "18 Δεκεμβρίου 2018"

Έγκριση του προγράμματος «Ραδιοφωνικές σελίδες – Η Εθνική Βιβλιοθήκη στα ραδιοκύματα του European School Radio» για τους μαθητές/τριες των Σχολείων Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Αττικής, για το σχολικό έτος 2018-2019

Έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. πρωτ. 47/11-10-2018 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. που αφορά γνωμοδότηση σχετικά με το αίτημα της Επιστημονικής Εταιρείας «Διαθεματικό, Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας με τον διακριτικό τίτλο: European School Radio, το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο» για την έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Ραδιοφωνικές σελίδες – Η Εθνική Βιβλιοθήκη στα ραδιοκύματα του European School Radio» για τους μαθητές/τριες των Σχολείων Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αττικής, για το σχολικό έτος 2018-2019 και αφορά στην παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών από μαθητές και μαθήτριες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την καθοδήγηση των δασκάλων/καθηγητών τους, που θα ηχογραφηθούν στο στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα του European School Radio, σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμά σας εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2018-2019.

Ωστόσο, απαραίτητες προϋποθέσεις υλοποίησής του θεωρούνται:

α) Η ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων και της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας για την υλοποίηση του προγράμματος. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/-τριών.
β) Η τήρηση της δεοντολογίας σχετικά με την προαιρετική συμμετοχή των μαθητών/-τριών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδίων και των οικογενειών τους. Στο ίδιο πλαίσιο απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/-τριών.
γ) Η υλοποίηση του προγράμματος να γίνεται παρουσία των εκπαιδευτικών των σχολείων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι της διδακτικής επίσκεψης και ελέγχουν το περιεχόμενο των αντίστοιχων δράσεων. Σελ. 6 από 6.
δ) Να μην χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα για κανενός είδους διαφημιστικό σκοπό και να μην υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση των εκπαιδευτικών, των μαθητών/-τριών ή των σχολικών μονάδων.
ε) Η υλοποίηση σχετικών δραστηριοτήτων να ενταχθεί στον διδακτικό προγραμματισμό κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού, διασφαλίζοντας τη συνάφεια των δράσεων με το πρόγραμμα σπουδών και τη συνέχεια των προσφερόμενων στους/στις μαθητές/-ήτριες μαθησιακών εμπειριών, είτε σε ενότητες γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις, είτε στο πλαίσιο διαθεματικών δραστηριοτήτων ή προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο/-η Σχολικών Δραστηριοτήτων/Αγωγής Υγείας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
στ) Η σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να πραγματοποιηθεί εκτός του διδακτικού τους ωραρίου και με τη συνεργασία των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
(ζ) Για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος να τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής και τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκδρομών (ΦΕΚ. 109/01-08-2017, ΦΕΚ. 681/06- 03-2017).
(η) Σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι του προγράμματος οφείλουν να κοινοποιήσουν στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής τον απολογισμό του εκπαιδευτικού προγράμματος (παιδαγωγικά αποτελέσματα, συμπεράσματα) μετά την ολοκλήρωσή του.

Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Επιμορφωτική ημερίδα εκπαιδευτικής δράσης «Πες μας τη δική σου Ιστορία»

Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του ΥΠΠΕΘ και η διοργάνωση «12 Οκτωβρίου 1944.Η Αθήνα Ελεύθερη» οργανώνουν Μαθητική Δράση Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας με τίτλο «Πες μας τη δική σου ιστορία» για τους μαθητές και τις μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Αττικής. Στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης οργανώνεται επιμορφωτική ημερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 στον Πύργο Βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ημερίδα, παρακαλούνται να το δηλώσουν στην παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. https://docs.google.com/forms/d/1nRjUt4OCClp4QNa1ZUSxlaPOcKBrm9pXSO_7NDv3uRE/edit?safe=strict
Στους συμμετέχοντες στην ημερίδα θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων