Το British Council, μέσα στα πλαίσια του διαδραστικού προγράμματος School Lab, υλοποιεί για δεύτερη χρονιά, σε συνεργασία με την πλατφόρμα i-create της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, διαγωνισμό βίντεο στα σχολεία με στόχο την κατανόηση των συναρπαστικών προκλήσεων της επιστήμης και την ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω σε επιστημονικά θέματα.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές της πέμπτης και έκτης Δημοτικού και των τάξεων του Γυμνασίου. Οι μαθητές καλούνται να σχηματίσουν ομάδες 2-4 ατόμων, να επιλέξουν ένα επιστημονικό θέμα με επίκεντρο τη γη, είτε μόνοι τους είτε σε συνεργασία με τους δασκάλους/καθηγητές τους και να το παρουσιάσουν με εύληπτο και ευρηματικό τρόπο.

Συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.school-lab.org.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βίντεο (λήξη του διαγωνισμού), είναι η Δευτέρα 22 Απριλίου 2013.