Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Αρχανών –Ρούβα–Γουβών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόκειται να υλοποιήσει διαδικτυακό σεμινάριο για τους/τις εκπαιδευτικούς σχολικών ομάδων που συμμετέχουν στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» που συντονίζει, με θέμα «Καλές πρακτικές εκπαίδευσης για βιώσιμο τουρισμό. Το παράδειγμα του αθλητικού τουρισμού». Στη σεμινάριο θα προσκληθούν και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και της Παιδαγωγικής Ομάδας του Δικτύου, καθώς και οι κομβικοί συνεργάτες, μέλη Π.Ο. ΚΕΠΕΑ και Υπεύθυνοι/ες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τουρισμός και Περιβάλλον, που συντονίζει το ΚΕΠΕΑ Αρχανών, τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024, ώρες 17:30 με 20:30, μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης webex.
Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για ιδέες, τρόπους υλοποίησης και εκπαιδευτικές πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν στην ανάπτυξη των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων με θέματα που αφορούν τον αειφόρο / βιώσιμο τουρισμό (εναλλακτικές μορφές τουρισμού). Έμφαση θα δοθεί στην εναλλακτική μορφή του αθλητικού τουρισμού.

Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι και την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 στην ηλεκτρονική φόρμα: https://forms.gle/mJA7JM4weDwPhYsN6

Έγγραφο του ΚΕΠΕΑ Αρχανών–Ρούβα–Γουβών