Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Ιεράπετρας Νεάπολης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας και το Γεωπάρκο Σητείας, πρόκειται να πραγματοποιήσουν 3μερο επιμορφωτικό, βιωματικό σεμινάριο, 19 ωρών, δια ζώσης, σε εκπαιδευτικούς, με τίτλο: «Η Μεσογειακή Διατροφή στο χθες και στο σήμερα. Εφαρμογή στην εκπαίδευση» στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας, στη Σητεία, στις 29, 30 & 31 Μαρτίου 2024.
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του Εθνικού Θεματικού Δικτύου που συντονίζει το Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. Ιεράπετρας Νεάπολης με τίτλο: «Διατροφή, περιβάλλον & υγεία».

Το επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε 50 εκπαιδευτικούς των Σχολείων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης της επικράτειας. Προτεραιότητα για τη συμμετοχή στο σεμινάριο έχουν οι εκπαιδευτικοί:

1. Μέλη του δικτύου.
2. Μέλη Π.Ο. των συνεργαζόμενων Κ.Π.Ε.
3. Εκπαιδευτικοί των σχολείων που συμμετέχουν στο δίκτυο.
4. Εκπαιδευτικοί που υλοποιούν πρόγραμμα περιβαλλοντικό ή αγωγής υγείας σχετικό με τη διατροφή.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να τηρούν τα μέτρα αποφυγής διάδοσης της COVID-19 που ισχύουν.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων/ουσών για τις βασικές αρχές της Μεσογειακής Διατροφής και τα πρόσφατα, επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα. Οι εκπαιδευτικοί με τρόπο βιωματικό θα ερευνήσουν τη σχέση μεταξύ Διατροφή- Περιβάλλοντος και Υγείας. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του σεμιναρίου, ανιχνεύουμε το ρόλο της Μεσογειακής Διατροφής από το παρελθόν μέχρι το σήμερα, εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος, με σκοπό την ανάπτυξη διατροφικών δεξιοτήτων που να προάγουν μια διατροφή βιώσιμη για το περιβάλλον. Η αξιοποίηση των δεξιοτήτων αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και η σύνδεσή τους με την εκπαίδευση για την αειφορία θεωρείται ουσιαστική προκειμένου μαθητές και εκπαιδευτικοί να ακολουθήσουν τον μεσογειακό τρόπο Διατροφής.

Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι και την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024 στην ηλεκτρονική φόρμα: https://forms.gle/28PKHdqDr6vnDKYy7

Έγγραφο του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Ιεράπετρας-Νεάπολης