Το ΚΕ.ΠΕ.Α. Μακρινίτσας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του προτίθεται να οργανώσει σύγχρονο εξ-αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο στις 28 Μαρτίου 2024 και ώρες 18:00 – 21:00 με θέμα: «Πετρογέφυρα: Η τέχνη της πέτρας άλλοτε και σήμερα…».

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ε.Θ.Δ. «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας» που συντονίζει το ΚΕ.ΠΕ.Α. Μακρινίτσας και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΠΕ και στους Υπευθύνους Σχολικών σχολικών δραστηριοτήτων.

Συγκεκριμένα μπορούν να συμμετέχουν:

1. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία και είναι μέλη του δικτύου
2. Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που είναι μέλη του δικτύου.
3. Οι εκπαιδευτικοί των ΚΕ.ΠΕ.Α. που είναι μέλη του δικτύου
4. Οι εκπαιδευτικοί, οι Υπεύθυνοι Σχολικών δραστηριοτήτων, οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, και τα μέλη των ΚΕ.ΠΕ.Α. που επιθυμούν να ενημερωθούν για να ενταχθούν στο δίκτυο.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτύου (σύγχρονα από απόσταση) και από το περιβάλλον της πλατφόρμας webex με την οποία είναι εξοικειωμένοι οι εκπαιδευτικοί.

Στο σεμινάριο θα αναπτυχθούν θέματα που αφορούν τα Πετρογέφυρα σχετικά με:

1. την αρχιτεκτονική (τρόποι και ασφάλεια της κατασκευής, αντοχή, λειτουργικότητα, μάστορες της πέτρας, αποκαταστάσεις, εναρμόνιση με το περιβάλλον)
2. την κοινωνική αξία (επικοινωνία, οικονομία)
3. την πολιτιστική αξία (μύθοι, θρύλοι, ιστορικές μαρτυρίες)
4. την εκπαιδευτική διαδικασία

Επίσης θα γίνει αναφορά στις δράσεις του ΕΘΔ «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας» και στο εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει. Το σεμινάριο θα γίνει εκτός του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται στη φόρμα συμμετοχής

Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα αποσταλεί στο email που έχει δηλωθεί στην φόρμα συμμετοχής μια έως δύο ημέρες πριν τη διεξαγωγή του. Σε όσους θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο, θα χορηγηθεί ψηφιακά βεβαίωση συμμετοχής

Έγγραφο του ΚΕΠΕΑ Μακρινίτσας