Το Κ.Π.Ε. Μουζακίου σε συνεργασία με τα Κ.Π.Ε. Κισσάβου – Ελασσόνας, Μακρινίτσας και Περτουλίου – Τρικκαίων, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των παιδαγωγικών τους ομάδων και στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β’ Κύκλος)», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την ασθένεια COVID-19, προβαίνουν την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 στη διοργάνωση τηλε-ημερίδας με θέμα: «Αλληλεπιδράσεις περιβάλλοντος και ανθρώπου στις πανδημίες».

Η τηλε-ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης όλων των Διευθύνσεων της χώρας και η προβολή της θα γίνει μέσα από την εκπαιδευτική πλατφόρμα WebEx του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (https://webex.sch.gr/).

Δηλώσεις συμμετοχής, για όποιον επιθυμεί να παρακολουθήσει την τηλε-ημερίδα, θα γίνονται στον παρακάτω υπερ-σύνδεσμο μέχρι την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen78pmeyWqdqK4UsmAwKOEWvyOjhhJScVf1KxuPUizLPJtaQ/viewform?usp=sf_link

και η διεύθυνση προβολής θα σταλεί στα e-mail επικοινωνίας που θα είναι δηλωμένα στη φόρμα.

Έγγραφο του ΚΠΕ Μουζακίου