Λόγω των περιοριστικών μέτρων, που ισχύουν στην εκπαιδευτική λειτουργία των σχολικών μονάδων, και τα οποία σχετίζονται με την πανδημία Covid-19,  όπως η αδυναμία της δια ζώσης συμμετοχής των μαθητών σε εκπαιδευτικά προγράμματα και η αναστολή της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Ελευσίνας έχει προσαρμόσει τα εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα το ΚΠΕ Ελευσίνας, μέσω της σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τη μορφή διαδραστικής παρουσίασης, υλοποιεί τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα:

  • «Αλλάζω την πόλη μου, αλλάζω και εγώ»: απευθύνεται σε σχολικά τμήματα Α΄/θμιας Εκπαίδευσης (Γ΄- Στ΄ Δημοτικού).
  • «Ταξίδι στον κόσμο της θάλασσας»: απευθύνεται σε  σχολικά  τμήματα  Α΄/θμιας   Εκπαίδευσης (Γ΄- Στ΄ Δημοτικού).
  • «Αναζητώντας την αειφορία στην πόλη»: απευθύνεται σε σχολικά τμήματα Β΄/θμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ).
  • «Άνθρωπος και θαλάσσιο περιβάλλον, ζητείται βιώσιμη σχέση»: απευθύνεται σε  σχολικά τμήματα Β΄/θμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ).

Η τηλεκπαίδευση θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας webex, εντός του διδακτικού ωραρίου των σχολικών μονάδων, με χρονική διάρκεια 2-3 διδακτικών ωρών, κατόπιν συνεννοήσεως με τον εκπαιδευτικό του σχολικού τμήματος και ενημέρωσης των Υπευθύνων Π.Ε. των αντίστοιχων Δ/νσεων Εκπ/σης.

Σε περίπτωση άρσης των παραπάνω περιοριστικών μέτρων και εφ’ όσον επιτρέπεται η δια ζώσης συμμετοχή των μαθητών σε εκπαιδευτικές-διδακτικές επισκέψεις, τότε οι μαθητές των σχολικών τμημάτων μπορούν να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δράσεις που θα γίνονται εξ’ ολοκλήρου στο πεδίο, και συγκεκριμένα σε ένα εκπαιδευτικό «Περιβαλλοντικό μονοπάτι μέσα στην πόλη της Ελευσίνας» από τις 9.30-12.00.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τον προγραμματισμό της συμμετοχής των σχολικών μονάδων στα παραπάνω εξ αποστάσεως προγράμματα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΚΠΕ Ελευσίνας.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο  ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό ΚΠΕ που αφορά τα εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα μας και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Ελευσίνας:

1.«Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι… για μύστες στην αειφορία»Τεύχος Α/θμιας Εκπ/σης http://kpe-elefs.att.sch.gr/astiko%20a%20isbn.pdf
2.«Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι… για μύστες στην αειφορία»-Τεύχος Β/θμιας Εκπ/σης http://kpe-elefs.att.sch.gr/astiko%20b%20isbn.pdf
3. «Παράκτια Ελευσίνα… Μια γειτονιά του Σαρωνικού» Τεύχος Α/θμιας Εκπ/σης http://kpe-elefs.att.sch.gr/paraktia%20a%20isbn.pdf
4. «Παράκτια Ελευσίνα… Μια γειτονιά του Σαρωνικού»-Τεύχος Β/θμιας Εκπ/σης http://kpe-elefs.att.sch.gr/paraktia%20b%20%20isbn.pdf
5. Εκπαιδευτικό Υλικό για την έκθεση Άνθρωποι και Εργοστάσια: Βιομηχανική Ελευσίνα http://kpe-elefs.att.sch.gr/exbition.pdf

Έγγραφο του ΚΠΕ Ελευσίνας