Σε συνέχεια του εγγράφου (με αρ. πρ. 7/19-1-2021) για ενημέρωση σχετικά με τα εξ αποστάσεως εκπ/κά προγράμματα του ΚΠΕ Αργυρούπολης και επειδή τα μέτρα για την προστασία έναντι της πανδημίας επιβάλλουν τη συνέχιση της εξ’ αποστάσεως εκπ/σης που παρέχουν τα ΚΠΕ, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

Τα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα και διδακτικές επισκέψεις στο ΚΠΕ Αργυρούπολης κατά τη σχολική χρονιά 2020-21, προσαρμόζονται στις ευμετάβλητες συνθήκες και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της Πανδημίας Covid-19. Το ΚΠΕ Αργυρούπολης έχει  οργανώσει και προσφέρει εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα για να υποστηρίξει την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Σχολείο, ξεκινώντας από τις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού (από Γ΄ και πάνω) και όλες τις τάξεις των Γυμνασίων και Λυκείων, όπου είναι πιο πρόσφορη η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία.

Το ΚΠΕ Αργυρούπολης σας προσκαλεί να δηλώσετε συμμετοχή για να παρακολουθήσετε με τη μαθητική σας ομάδα τα παρακάτω εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα, εφόσον το θέμα τους είναι συναφές με το θέμα του δικού σας προγράμματος Π.Ε. (η με το Α.Π.Σ.) και αφού λάβετε υπόψη σας την ενημέρωση για τον τρόπο και τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης τους:

«Ενέργεια – Κλιματική Αλλαγή» (για Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνάσια, Λύκεια)

«Το Δάσος – το περιαστικό πράσινο» (για Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνάσια, Λύκεια)

Τα εξ’ αποστάσεως προγράμματα πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας Webex, θα έχουν μορφή παιδαγωγικών εργαστηρίων και εμπλουτισμένων παρουσιάσεων και προϋποθέτουν τη στενή συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό του Σχολείου, ο οποίος θα είναι διαμεσολαβητής και διευκολυντής της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Τα Τμήματα Σχολείων που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε εξ’ αποστάσεως πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα: https://forms.gle/WiQs39kPzXmaxj927 .και να ενημερώσουν τον Υπεύθυνο Π.Ε. της Δ/νσής τους.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω έγγραφο.

Έγγραφο του ΚΠΕ Αργυρούπολης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εκπ-κο Υλικό ΚΠΕ Αργυρούπολης