Το ΚΠΕ Φιλίππων σε συνεργασία με τα ΚΠΕ Δραπετσώνας, Λαυρίου, Ελευσίνας και Νάουσας, διοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο σύγχρονο από απόσταση με τίτλο

«Βιομηχανικοί τόποι: αφηγήσεις και εικόνες, μέσα από τη σκοπιά της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία», 

την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 και ώρες 6.00-9.00 μμ. Το επιμορφωτικό σεμινάριο εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β Κύκλος)» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»,  με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Σύμφωνα με τη Χάρτα του NizhnyTagil, που υιοθετήθηκε στη 12η Διεθνή Διάσκεψη της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς (2003), ως «βιομηχανική κληρονομιά θεωρούνται τα κατάλοιπα του βιομηχανικού πολιτισμού που έχουν ιστορική, τεχνολογική, κοινωνική, αρχιτεκτονική ή επιστημονική αξία. Αυτά τα κατάλοιπα αποτελούνται από κτήρια και μηχανήματα, εργαστήρια, μύλους και εργοστάσια, μεταλλεία, χώρους μεταποίησης και διύλισης, χώρους φύλαξης και αποθήκευσης, τόπους όπου παράγεται, μεταφέρεται και χρησιμοποιείται ενέργεια, μεταφορές με όλη την υποδομή τους, καθώς και χώρους που χρησιμοποιούνταν για κοινωνικές δραστηριότητες σχετικές με τη βιομηχανία, όπως η στέγαση, η θρησκευτική λατρεία και η εκπαίδευση».

Η Βιομηχανική Κληρονομιά, ως μέρος της ευρύτερης πολιτιστικής κληρονομιάς  ενός τόπου εμπεριέχει κάποιες αξίες.Οι αξίες αυτές είναι εγγενείς στον ίδιο το χώρο, στον ιστό του, στα συστατικά του, τα μηχανήματα  και το πλαίσιο, στο βιομηχανικό τοπίο, στα γραπτά τεκμήρια και  επίσης  στα  άυλα  ίχνη  της  βιομηχανίας  που  περιέχονται  ή  αναφέρονται  στις ανθρώπινες αναμνήσεις, τις κοινωνικές σχέσεις, τις βιωματικές εμπειρίες καθώς και στα τοπικά ήθη και συνήθειες.

Κατάλοιπα της ελληνικής βιομηχανίας βρίσκονται εγκαταλειμμένα σε όλο τον Ελλαδικό χώρο. Ο ρόλος και η σημασία τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή διαγράφονται από τη συλλογική μας μνήμη με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Η απαξίωση και η διολίσθηση στη λήθη της ιστορίας του κλάδου αυτού της οικονομίας, που συνετέλεσε δυναμικά στην ανάπτυξη της χώρας, είναι αισθητή.

Το σεμινάριο έχει ως σκοπό την ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς και την προσέγγιση των βιομηχανικών τοπίων από τη σκοπιά της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία. Δίνει έμφαση σε ζητήματα αξιών και διαχείρισης της βιομηχανικής κληρονομιάς σε μεγάλα αστικά κέντρα (Πειραιάς/Δραπετσώνα, Ελευσίνα, Λαύριο, Νάουσα, Καβάλα) όπως διαμορφώθηκαν από την Επανάσταση του 1821 και μετά.  Προτείνει την υλοποίηση δραστηριοτήτων (και με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων) που έχουν στόχο την ενεργοποίηση της φαντασίας, την ανάπτυξη της συνδυαστικής ικανότητας, την καλλιέργεια της κριτικής ματιάς και της ενσυναίσθησης, επιτρέποντας στουςμαθητές να ανασυνθέσουν την πολύτιμη ιστορία των ανθρώπων του παρελθόντος, να έρθουν στη θέση τους, να κατανοήσουν τη διαφορετικότητα τους. Αποτελεί μια προσπάθεια που φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην ενεργοποίηση, του  ενδιαφέροντος τους, αφού αυτό αποτελεί τον πιο ασφαλή τρόπο για τη διατήρησης της κληρονομιάς του τόπου τους.

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και όσοι/όσες εκπαιδευτικοί επιθυμούν να  συμμετάσχουν παρακαλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική φόρμα:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmfG_ldVexGoA2jB1Cnfj4Eug7WewhcMWgwVgwdCIoK0LMQQ/viewform

μέχρι και την Κυριακή 14 Μαρτίου 2021, ώστε να  τους αποσταλεί ο σχετικός σύνδεσμος για την πλατφόρμα σύνδεσης.  Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 250.

Έγγραφο του ΚΠΕ Φιλίππων