Το 5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας με θέμα «Ήχος, Βίωμα, Εκπαίδευση» θα γίνει στην Καλαμάτα 27-30 Σεπτεμβρίου 2018.