Αρχείο για "8 Σεπτεμβρίου 2020"

8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. (5η Ανακοίνωση) – «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με στόχο την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής» Πάτρα, 11-13 Σεπτεμβρίου 2020 (διαδικτυακό)

 

 

afisa8synedrio_o.jpg

Διαδικτυακή διεξαγωγή του 8ου Συνεδρίου της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.) και η Οργανωτική Επιτροπή του 8ου Συνεδρίου της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., με θέμα: «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με στόχο την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής», εκτιμώντας τα δεδομένα, αποφάσισε τη ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ διεξαγωγή των εργασιών του Συνεδρίου, από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου 2020, ώστε να υπάρξει η απρόσκοπτη διεξαγωγή του και η μέγιστη συμμετοχή των Συνέδρων σε αυτό.

Περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω (5η)Ανακοίνωση της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

Ιστοσελίδα Συνεδρίου https://dspeekpe.wixsite.com/8osynedriopeekpe

Σημαντικές ημερομηνίες: 9 Σεπτεμβρίου 2020 Εγγραφή για παρακολούθηση

(5η)Ανακοίνωση της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

ΤΕΛΙΚΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 8oυ-ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ_ΠΕΕΚΠΕ

 

Έγκριση Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη διεξαγωγή του Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής με τίτλο «Οι αναβαθμίδες καλλιέργειας στην Ελλάδα: παλιά, τώρα, για πάντα», για το σχ. έτος 2020-2021

Σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 28/05-06-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται η διεξαγωγή του εν λόγω Διαγωνισμού για τους/τις μαθητές/τριες όλων των τάξεων των Δημοτικών, των Γυμνασίων καθώς και της Α’ τάξης των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας. Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τις εξής απαραίτητες συνθήκες:

1) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών να είναι προαιρετική, δωρεάν και να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων.
2) Η υλοποίηση του διαγωνισμού δε θα επιβαρύνει το ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα.
3) Τα έργα των μαθητών θα υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των
4) Οι φορείς διοργάνωσης αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού, χωρίς έσοδα ή οποιοδήποτε οικονομικό όφελος από τα υποβληθέντα έργα. Η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
5) Ο διαγωνισμός δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων.
6) Η διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών (και κατά τα ισχύοντα στο .2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα», ΦΕΚ 25, τ. Α΄,04.03.1993).

Έγκριση Υ.ΠΑΙ.Θ.

Προκήρυξη Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής

Ερωτηματολόγιο αποτίμησης διαγωνισμού07052020

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων