Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄ Aθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υποστήριξης των καθηγητών και της ενδυνάμωσης στο έργο τους, συνεργάζεται με το ΚΠΕ Ελευσίνας και  με τους Υπεύθυνους Π.Ε. των Δ.Π.Ε. Α΄ & Γ΄ Αθήνας , Δυτ. & Ανατ.  Αττικής καθώς και των Δ.Δ.Ε. Α΄ & Γ΄Αθήνας και Δυτ. Αττικής για την διοργάνωση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα:

«Αναζητώντας την Αειφορία στην Ελευσίνα, Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021»

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιστημονική υποστήριξη των εκπαιδευτικών για τη συμβολή της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην αειφορική διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος, η ενημέρωση τους για το θεσμό της Πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης και της σύνδεσής του με την αειφορική ανάπτυξη των πόλεων, με πεδίο την πόλη της Ελευσίνας, καθώς και η βιωματική προσέγγιση του θέματος με εκπαιδευτική περιήγηση στην πόλη και συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στους χώρους του ΚΠΕ Ελευσίνας και απευθύνεται σε 7 εκπαιδευτικούς από την Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας. Όσοι επιθυμούν να το παρακολουθήσουν καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης. 

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την  ηλεκτρονική φόρμα
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
: 20-03-2019.

Οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για την επιλογή τους στο σεμινάριο, στα προσωπικά τους e-mails. 

Έγγραφο του ΚΠΕ Ελευσίνας