Η δράση συνδιοργανώνεται με τους Φίλους του Πάρκου και τον νέο Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος ήδη μεριμνά για την αναβάθμισή του. Το περιεχόμενο της δράσης αφορά σε καθαρισμούς λιμνών, καλαμώνων και του δάσους καθώς και σε νέες φυτεύσεις και περιποίηση φυτών (σκάλισμα, στήριξη, σήμανση) που φυτεύτηκαν τα τελευταία χρόνια.
Αν έχετε ενεργή περιβαλλοντική ή άλλη εθελοντική ομάδα και σας ενδιαφέρει η εκπαίδευση των μαθητών μέσα από ενεργητικές δράσεις μπορείτε να έρθετε την Κυριακή 04/12/2016 στην εθελοντική δράση.
Προτείνεται η συμβολική συμμετοχή του σχολείου (10-20 μαθητές) με συνοδεία ενός εκπαιδευτικού αλλά και ευαισθητοποιημένων γονέων.
Επίσης τα εκπαιδευτικά προγράμματα («Τα Πουλιά στην Πόλη«και «Μια Λίμνη στην Πόλη μας«) συνεχίζονται κανονικά http://www.ornithologiki.gr/page_in.php?tID=1967&sID=82
Για σχολικές επισκέψεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Δώρα Μπασδέκη στο park@ornithologiki.gr