Έγκριση Εκπαιδευτικού προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR) με τίτλο  «Κι αν ήσουν εσύ ;» για το σχολικό έτος 2015-2016

Έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.