Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων – Μουσείο Μανιταριών φιλοξενεί πάνω από 300 είδη ζώων και αρκετές δεκάδες είδη μανιταριών.

Στόχοι του Μουσείου είναι:

  • η δημιουργία, διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού πλούτου της χώρας και η δημιουργία συλλογών που συμβάλλουν στη μελέτη και διαφύλαξη της φυσικής μας κληρονομιάς
  • η διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης
  • η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και εκδοτικών δραστηριοτήτων και η συμμετοχή σε μελέτες σχετικές με το περιβάλλον και ιδιαίτερα με την ευρύτερη περιοχή της Πίνδου.
  • η επιστημονική αξιοποίηση των συλλόγων και η δημιουργία τράπεζας πληροφοριών
  • η διοργάνωση εκθέσεων, εκδηλώσεων, σεμιναρίων σχετικά με το περιβάλλον, καθώς και δραστηριοτήτων που φέρνουν τον άνθρωπο σε επαφή με τη φύση και τις λειτουργίες της

Περισσότερες πληροφορίες: www.meteoramuseum.gr

Έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.