Το ΚΠΕ Στυλιδας-Υπάτης προτίθεται να διοργανώσει την Πανελλήνια συνάντηση του δικτύου «Γεωμυθολογικά Μονοπάτια».

Τα Σχολεία που εκπονούν αντίστοιχο πρόγραμμα κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015 και επιθυμούν να ενταχθούν στο Δίκτυο μπορούν να στείλουν την παρακάτω αίτηση στην Υπεύθυνη Π.Ε.

Αίτηση συμμετοχής στο Δίκτυο «ΓΕΩ»