Παιδαγωγικό υλικό για την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη (ΕΑΑ).

Το υλικό αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και την παρότρυνση των μαθητών της Α/θμιας και Β/θμιας να γνωρίσουν
τις παραδοσιακές και τις νέες τεχνικές και πρακτικές συλλογής του βρόχινου νερού. Το υλικό διαμορφώθηκε μέσα
στο πλαίσιο της Δεκαετίας του ΟΗΕ για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) (2005 – 2014) και της
Στρατηγικής της UNECE για την ΕΑΑ, και ακολουθεί τις αρχές και τις κατευθύνσεις τους ως προς τη στοχοθεσία
και τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις.

Πρόλογος
Εισαγωγή
Ο κύκλος του νερού και ο άνθρωπος
Το νερό στον τόπο μας
Η βροχή στον τόπο μας
Πως λειτουργεί ένα σύστημα συλλογής βρόχινου νερού
(Σε) τι χρειάζεται μια στέρνα;
Συλλέγοντας νερό στο παρελθόν
Πόσο νερό μάζεψες;Πόσο νερό εξοικονόμησες, πόσο κατανάλωσες;
Το νερό στα νησιά


Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.