Σας ενημερώνουμε ότι το ΚΠΕ/ΚΕ.ΠΕ.Α Δραπετσώνας προτίθεται να υλοποιήσει, κατά το σχολικό έτος 2023-2024, τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές/τριες Αθμιας και Βθμιας εκπ/σης, καθώς και για σπουδαστές Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας της Αττικής.

Εκπαιδευτικά προγράμματα ΚΠΕ/ΚΕ.ΠΕ.Α Δραπετσώνας 2023-2024:

1. «Ιχνηλατώντας τις αλλαγές ενός τόπου στο χρόνο: αλλαγές στις χρήσεις, αντιλήψεις και αξίες» (Ε και ΣΤ, Δημοτικού Γυμνάσιο, Λύκειο, ΣΔΕ)
2. «Στον πηγαιμό για τους δημόσιους χώρους: μου προσφέρουν …. τους φροντίζω;» (Δ΄- Στ΄ τάξη Δ. Σχ., Γυμνάσιο, ΣΔΕ).
3. «Ζώντας σε μια βιώσιμη πόλη: από τα δικαιώματά μας στους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης» (ΣΤ΄ τάξη Δ. Σχ., Γυμνάσιο, Λύκειο, ΣΔΕ).
4. «Μια θάλασσα για μας και τις μελλοντικές γενιές: Αλιεία» (Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Δημοτικού, Γυμνάσιο, Α και Β κύκλος Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας)
5. «Μια θάλασσα για μας και τις μελλοντικές γενιές: ρύπανση από πλαστικά» (Δ- ΣΤ΄τάξη Δ. Σχ., Γυμνάσιο, Α και Β κύκλος Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
6. «Δεν πετάω … ανακυκλώνω» (Νηπιαγωγείο, Α΄ τάξη Δημοτικού)
7. «Νοιάζομαι για τους Θησαυρούς της Γης: Μειώνω, Επαναχρησιμοποιώ, Ανακυκλώνω» (Γ΄ και Δ΄ τάξη Δημοτικού)
8. «Φυσικοί πόροι και διαχείριση απορριμμάτων» (Ε και ΣΤ’ τάξη Δημοτικού, Γυμνάσιο και Λύκειο, ΣΔΕ)
9. «Γοργονοερωτήματα για Θαλασσοπροβλήματα: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη θαλάσσια ρύπανση» (Νηπιαγωγείο και Α και Β τάξη Δημοτικού)
10. «Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης» (Ε και Στ’ τάξη Δημοτικού, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΣΔΕ). Το πρόγραμμα έχει ενταχθεί στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων Θεματική ενότητα Φροντίζω για το Περιβάλλον και Υποενότητα: Παγκόσμια φυσική κληρονομιά και αειφορία)
11. «Οι πρόσφυγες του 1922 στη Δραπετσώνα: χαρτογραφώντας τη μνήμη μιας προσφυγικής γειτονιάς» (Στ΄ τάξη Δ.Σχ., Γυμνάσιο, Λύκειο, ΣΔΕ)

Μέχρι να υπάρξει στελέχωση του Κέντρου, το ΚΕΠΕΑ θα δέχεται ένα τμήμα τη φορά μέχρι 25 μαθητές/τριες και εργασία στο πεδίο θα γίνεται μόνο στα προγράμματα 1,2,6,7 & 8.

Ενημερωτικό έγγραφο του ΚΠΕ/ΚΕ.ΠΕ.Α Δραπετσώνας

Οι εκπαιδευτικές δράσεις του ΚΠΕ Δραπετσώνας συγχρηματοδούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Προγράμματος «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Β΄ Κύκλος».