Σεμινάριο Εθνικού Θεματικού Δικτύου με τίτλο :

«Τα λιμάνια της Ελλάδας : Ζητήματα ρύπανσης και βιομηχανικής κληρονομιάς»

Αιτήσεις συμμετοχής στο σεμινάριο και προτάσεις για παρουσίαση εργασιών μπορούν να σταλούν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2012 στους Υπευθύνους ΠΕ ή Σχολικών Δραστηριοτήτων των κατά τόπους Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Ημερομηνία διεξαγωγής : Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 17:00

μέχρι την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 17:30