Σύμφωνα με το αρ. 42/17-10-2019 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. που αφορά στην παιδαγωγική καταλληλότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με θέμα: «Η σεισμολογία στο Σχολείο», «Μια βόλτα στο διάστημα», «Περί Ανέμων και Υδάτων», και «Προσδιορισμός της Ηλικίας του Σύμπαντος» , στα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, :

(i) Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Η σεισμολογία στο Σχολείο» του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Α΄/θμιας (Νηπιαγωγείου και Δημοτικού) και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου), γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2019-20, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρακάτω έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

(ii)Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Περί Ανέμων και Υδάτων» του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Β/θμιας Εκπαίδευσης και υλοποιείται στους χώρους του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2019-20, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρακάτω έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

(iii) Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Προσδιορισμός της Ηλικίας του Σύμπαντος» του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Λυκείου των σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης όλης της χώρας και υλοποιείται εντός σχολείου από τον κ. Κολοκοτρώνη Ευάγγελο και τον κ. Κουτουλίδη Λάζαρο, Αστροφυσικούς, γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2019-20, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρακάτω έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

  Έγκριση Υ.ΠΑΙ.Θ.