Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών και της ενδυνάμωσης στο έργο τους, συνεργάζεται με το Κ.Π.Ε. Λαυρίου, την Δ/νση Α΄/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας και τις Δ/σεις Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, για την διοργάνωση Επιμορφωτικής Ημερίδας, συνολικής διάρκειας εννιά (9) διδακτικών ωρών, με θέμα :

«Οργάνωση δράσης  στον Προσανατολισμό-Orienteering»

Η Ημερίδα απευθύνεται συνολικά σε σαράντα (40) εκπαιδευτικούς και θα διεξαχθεί στους χώρους του ΚΠΕ Λαυρίου την 1η Φεβρουαρίου 2020. Από την Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας θα επιλεγούν 10 εκπαιδευτικοί. Θα προηγηθούν οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται να υλοποιήσουν προγράμματα Π.Ε.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης της Ημερίδας, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 19-12-2019.
Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020
8.45-9.00 Υποδοχή εκπαιδευτικών

9.00-10.00 Αγώνας προσανατολισμού

10.00 – 10.45 Μέθοδος χαρτογράφησης με χρήση google-earth (Δημήτρης Καραδημητρίου)

10.45 – 11.45 Χωρισμός σε ομάδες:

Πρώτη ομάδα: εφαρμογή χαρτογράφησης σε 60’ (Δημήτρης Καραδημητρίου)

Δεύτερη ομάδα: διάλειμμα και 2 εισηγήσεις:  1. ‘Το orienteering στην ΠΕ: η εμπειρία του ΚΠΕ’ (μέλη ΠΟ ΚΠΕ Λαυρίου) και

2. ‘Επίδραση του Orienteering στον ανθρώπινο οργανισμό’ (Χρύσα Αλεξάκη)

11.45 – 12. 45 Χωρισμός σε ομάδες:

Δεύτερη ομάδα: εφαρμογή χαρτογράφησης σε 60’ (Δημήτρης Καραδημητρίου)

Πρώτη ομάδα: διάλειμμα και 2 εισηγήσεις:  1. ‘Το orienteering στην ΠΕ: η εμπειρία του ΚΠΕ’  (μέλη ΠΟ ΚΠΕ Λαυρίου) και

2. ‘Επίδραση του Orienteering στον ανθρώπινο οργανισμό’ (Χρύσα Αλεξάκη)

12.45 – 13.15 Αποτύπωση χάρτη (Δημήτρης Καραδημητρίου)

13.15 – 14.15 Σχεδίαση δράσης (Δημήτρης Καραδημητρίου)

14.15 – 15.15 Εφαρμογή της δράσης (Δημήτρης Καραδημητρίου)

15.15 – 15.30 Συζήτηση – Αποτίμηση – Βεβαιώσεις