Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄ Aθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υποστήριξης των καθηγητών και της ενδυνάμωσης στο έργο τους, συνεργάζεται με το ΚΠΕ Ελευσίνας και τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης ΔΠΕ Β΄ και Γ΄ Αθήνας και  Δυτικής Αττικής και Δ.Δ.Ε. Α΄ και Γ΄ Αθήνας και  Δυτικής Αττικής,   για τη διοργάνωση Σεμιναρίου,  με τίτλο :

«Αναδασώσεις και Εκπαίδευση: Κριτική προσέγγιση στο γιατί και το πώς»

 Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο  Βοτανικό Κήπο Ιουλίας & Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους  στις 10 Νοεμβρίου 2018 και απευθύνεται σε 9 εκπαιδευτικούς από κάθε Διεύθυνση. Συγκεκριμένα οι εισηγήσεις και η παρουσίαση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων θα γίνουν στην Αίθουσα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης που βρίσκεται στο Βοτανικό Κήπο Ι. & Α. Διομήδους (Ιερά Οδός 405) ενώ η βιωματική προσέγγιση του θέματος, περιλαμβάνει μελέτη πεδίου στο Βοτανικό Κήπο και την επίσκεψη αναδασωμένων εκτάσεων της περιοχής.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης της Ημερίδας, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα    :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRNLQogiBbXFD1SIhxkgmeV4Z5vf8uKrn1Rev3pO2_u3xoRQ/viewform

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 18-10-2018.

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας