Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών και της ενδυνάμωσης στο έργο τους, συνεργάζεται με το British Council και τη Διεύθυνση Β΄/ θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας για τη διοργάνωση σεμιναρίου με τίτλο :

» Δεξιότητες Ζωής – Διαμορφώνοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες «

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Ι.Ε.Π. και το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 30 εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις προαναφερθείσες Διευθύνσεις και θα διεξαχθεί στο British Council, Πλατεία Κολωνακίου 17 και ώρες 15.30-19.00 μμ.

Το σεμινάριο θα έχει βιωματικό-εργαστηριακό χαρακτήρα και μεταξύ άλλων, θα παρέχει στους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς:
  • πληροφορίες πάνω στις δεξιότητες ζωής, τους εκπαιδευτικούς στόχους και τη μεθοδολογία του προγράμματος
  • πληροφορίες για το πώς λειτουργεί το πρόγραμμα και πώς μπορεί να φιλοξενηθεί στα σχολεία
  • μία κοινότητα για ανταλλαγή εμπειριών και υλικού και για αναζήτηση υποστήριξης για περαιτέρω πρωτοβουλίες και συνεργασία.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν, μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του σεμιναρίου, στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη Βικτωρία Κυριάκη στο email : victoria.kyriaki@britishcouncil.gr.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 15-10-2018.

Οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για την επιλογή τους στο σεμινάριο, από το British Council.

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας