Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υποστήριξης των καθηγητών που αναλαμβάνουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της ενδυνάμωσης στο έργο τους, συνεργάζεται με το British Council και  τη Διεύθυνση  Β΄/ θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας για τη διοργάνωση σεμιναρίου με τίτλο :

» Ζώντας Όλοι Μαζί «

Το πρόγραμμα «Ζώντας όλοι μαζί», περιλαμβάνει ανάπτυξη δεξιοτήτων για εκπαιδευτικούς και βασίζεται στη διαδραστική μάθηση. Η μεθοδολογία αυτή έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στο να κινητοποιεί ομάδες και άτομα να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης και να βελτιώσουν σημαντικά δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. Ο σχεδιασμός των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση για την κατάσταση των προσφύγων και μεταναστών ανά τον κόσμο και την αποσαφήνιση εννοιών και αντιλήψεων σχετικά με το διεθνές νομικό καθεστώς που τους αφορά και τη νομιμοποίηση τους.  

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 30 εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις προαναφερθείσες Διευθύνσεις και θα διεξαχθεί στο 1ο Γυμνάσιο Νέου Ψυχικού, Τζαβέλλα 64, (δείτε το χάρτη : https://www.google.gr/maps/@38.0040808,23.7911261,15z)  το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017 και ώρες 9:30π.μ.-16:30μμ.

Στην επιλογή, θα προηγηθούν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία που υποδέχονται παιδιά πρόσφυγες/μετανάστες στις πρωινές τάξεις, τάξεις υποδοχής, ΔΥΕΠ.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017.