Σας ενημερώνουμε ότι, η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF πραγματοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών». Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των συντονισμένων δραστηριοτήτων του ΥΠΠΕΘ και της UNICEF για την προώθηση της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του παιδιού και απευθύνεται σε μαθητές όλων των σχολικών μονάδων της  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ.