«Στοιχεία του αγωνιστικού προσανατολισμού στην εφαρμογή προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο πεδίο του Τ.Π.Π.Λ. » , Εισήγηση της Βαρβάρας Πετρίδου Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας
 
«Τι αξιολογούμε σε ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», Εισήγηση της Βαρβάρας Πετρίδου Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας  
 
«Χάρτες εννοιών, Καταιγισμός Ιδεών και Αντιπαράθεση Απόψεων», Εισήγηση της Δρ. Δήμητρας Σωτηροπούλου, Διευθύντριας 1ου ΕΠΑ.Λ. Χαλανδρίου