Τo Κ.Π.Ε Ομηρούπολης Χίου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 7, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, διοργανώνει τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. « ΟΤΑΝ Η ΦΥΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ … ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» με θέμα:

«ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ»

Το σεμινάριο απευθύνεται στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, στα μέλη των Π.Ο. των συνεργαζόμενων Κ.Π.Ε {συμμετοχή μέχρι δύο (2) άτομα από κάθε Κ.Π.Ε και μέχρι οκτώ (8) Κ.Π.Ε}, στους Υπεύθυνους Σ.Δ. – Π.Ε των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της επικράτειας που συνεργάζονται με το Δίκτυο [μέχρι οκτώ (8)] και στους εκπαιδευτικούς των σχολικών περιβαλλοντικών ομάδων που έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο για το Σχολ. Έτος 2014 -15 {μέχρι δύο (2) εκπαιδευτικοί από κάθε σχολική ομάδα}.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Απριλίου 2015, στις εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε Ομηρούπολης στο Βροντάδο της Χίου.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να στείλουν την παρακάτω αίτηση (Υπόδειγμα 3) συμμετοχής το αργότερο μέχρι τις 24 Μαρτίου 2015 στην Υπεύθυνη Π.Ε.

Έγγραφο του ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου

Αίτηση συμμετοχής