Το ΚΠΕ Νάουσας, στo πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Σχολείων

«Βιομηχανική Κληρονομιά: Αξίες από το παρελθόν, παρακαταθήκη για το μέλλον…», που συντονίζει,

προγραμματίζει  την υλοποίηση διήμερου σεμιναρίου/φεστιβάλ στις 25,26/4/2015  σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με θέμα την Υδροκίνηση

Στο θεματικό σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν Εκπαιδευτικοί και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης, οι οποίοι
Α) υλοποιούν  στα σχολεία τους  Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης-σχέδιο εργασίας- project αντίστοιχης θεματολογίας μ’ αυτής του δικτύου και είναι ενταγμένοι στο δίκτυο της Βιομηχανικής Κληρονομιάς
Β) προτίθεται να υλοποιήσουν Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης-σχέδιο εργασίας- project Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αντίστοιχης θεματολογίας και επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο της Βιομηχανικής Κληρονομιάς.
 
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο παρακαλούμε να υποβάλλουν την αίτησή τους στην Υπεύθυνη Π.Ε. μέχρι την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου  2015.
 
Έγγραφο του ΚΠΕ Νάουσας
Αίτηση Σεμινάριο 25 και 26 Απριλίου 2015 ΚΠΕ Νάουσας