Διεθνές θεματικό Δίκτυο «Οικολογικά Σχολεία» , Εισήγηση της Βαρβάρας Πετρίδου Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας
 
 
Η παρουσίαση του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Μαθαίνω για τα Δάση», Εισήγηση του Δημήτριου Γκότζου Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Ε. Β΄Αθήνας