Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο υποστήριξης των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αναφορικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Εκπαίδευση για την Αειφορία,  συνεργάζεται με το ΚΠΕ Στυλίδας – Υπάτης και με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας & Δυτικής Αττικής,  για τη διοργάνωση Ημερίδας με τίτλο :

«Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στο σχολείο και η συνδρομή των ΚΠΕ»

το Σάββατο 31-01-2015 και ώρες 10.00-19.00, στο Γοργοπόταμο  (Αρχαίος Δύρας), στις θερμές πηγές Καλλίδρομου, στις Θερμοπύλες και στους χώρους του ΚΠΕ Στυλίδας – Υπάτης.

Η μεταφορά από και προς την Αθήνα, θα γίνει με τουριστικό λεωφορείο.
Το ΚΠΕ Στυλίδας – Υπάτης  θα καλύψει από τη διαχειριστική του επιτροπή τα έξοδα φαγητού. Τα έξοδα μετακίνησης των εκπαιδευτικών θα βαρύνουν τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και όχι το ΚΠΕ Στυλίδας – Υπάτης.  
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση.
 Οι εκπαιδευτικοί  που επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους  στην παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα:
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014.
 
Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος  «Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στο σχολείο και η συνδρομή των ΚΠΕ»
 
 Έγγραφο του Τμήματος Π.Ε.