Σεμινάριο Δ.Π.Ε. & Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας σε συνεργασία το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη, «Το Δώρο της Βροχής στην πόλη» την Πέμπτη 18-12- 2014
 
Σεμινάριο Δ.Π.Ε. & Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας, «Ψηφιακές πλατφόρμες και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» Πέμπτη 11-12-2014
 
Σεμινάριο Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και τα Εκπαιδευτήρια «Ελληνογερμανική Αγωγή», «Σχολικοί κήποι από το Α έως το Ω και πράσινη σχολική επιχειρηματικότητα», 29 Νοεμβρίου 2014
 
Σεμινάριο ΚΠΕ Λαυρίου, σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Δ.Ε. Β΄Αθήνας, Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Ανατολικής Αττικής, 21 & 22 Νοεμβρίου 2014
 
GreeNET – workshop “Design and create innovative Environmental Education ideas to face the current challenges of the Environmental Education in Europe” 13-11-14
 
Ημερίδα ΚΠΕ Λαυρίου, σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Δ.Ε. Β΄& Δ΄Αθήνας, Ανατολικής  & Δυτικής  Αττικής, Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014
 
Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 6 -10 Οκτωβρίου 2014 – Ημερίδα Τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τρίτη 07-10-2014, Γυμνάσιο-Λύκειο Τ.Ε.Ε./Ε.Α. Κωφών και βαρηκόων Αγίας Παρασκευής
Video – Πρόγραμμα Συλλογής Όμβριων Υδάτων «Το Δώρο της Βροχής» σε κωφούς και βαρήκοους μαθητές,
 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία – Ευρωπαική γιορτή πουλιών 2014 : Υγρότοπος Βραυρώνας Αττικής 5 Οκτ. 2014