Η υπεύθυνη και τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας του Κ.Π.Ε. Λιθακιάς Ζακύνθου σας εύχονται το σχολικό έτος 2014-2015 να είναι ένα έτος 
υγείας και δημιουργίας.
 
Σχετικά με τη λειτουργία του Ε.Θ.Δ. : «Το Σεισμικό Τόξο που μας …. ενώνει», το οποίο συντονίζεται από το Κ.Π.Ε. Λιθακιάς Ζακύνθου, σας 
ενημερώνουμε ότι συνεχίζει τις δράσεις του και προσκαλεί καινούργιες περιβαλλοντικές ομάδες να ενταχθούν σε αυτό.
 
Βασική προϋπόθεση για να ενταχθούν στο δίκτυο νέες περιβαλλοντικές ομάδες, είναι να έχουν καταθέσει περιβαλλοντικό πρόγραμμα στις οικείες διευθύνσεις σχετικό με τις θεματικές ενότητες του Εθνικού Θεματικού Δικτύου: «Το Σεισμικό Τόξο που μας …. ενώνει», οι οποίες περιλαμβάνονται στο θεσμικό πλαίσιο.
 
Στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Λιθακιάς :  www.kpezakyn.gr βρίσκονται τα έντυπα της αίτησης και του πρωτοκόλλου συνεργασίας, καθώς και το διαδικτυακό κανάλι του ΚΠΕ στη διεύθυνση www.worldtv.com/kpezakyntv.
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον 
κο Βισβάρδη Αναστάσιο στο τηλέφωνο
26950 – 53417, φαξ 26950 – 53418 ή μέσω mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση:  kpezakyn@gmail.com  .