Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο υποστήριξης των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αναφορικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Εκπαίδευση για την Αειφορία,  συνεργάζεται με το ΚΠΕ Λαυρίου και με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής, Πειραιά και την Π/θμια Δ/νση Αν. Αττικής για τη διοργάνωση διήμερου σεμιναρίου την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014 με θέμα :

«Μεθοδολογία και τεχνικές στην υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε»

Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί των αντιστοίχων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέχρι δεκαπέντε από κάθε διεύθυνση.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν τρόπους και τεχνικές που εφαρμόζονται σε προγράμματα Π.Ε και να τις χρησιμοποιήσουν κατά την υλοποίηση των δικών τους  προγραμμάτων στα σχολεία που υπηρετούν .
Το ΚΠΕ Λαυρίου θα καλύψει για όλους τους συμμετέχοντες το Τεχνικό του δελτίο αναψυκτικά καφέ και κουλουράκια για τις δύο ημέρες του σεμιναρίου, ένα δείπνο και ένα ελαφρύ γεύμα. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να διανυκτερεύσουν στον ξενώνα του ΚΠΕ Λαυρίου σε εξάκλινα ή τρικλινα δωμάτια. Τα έξοδα μετακίνησης των εκπαιδευτικών και λοιπών συμμετεχόντων από και προς το χώρο του σεμιναρίου θα βαρύνουν τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και όχι το ΚΠΕ Λαυρίου.
 
Έγγραφο του ΚΠΕ Λαυρίου
Έγγραφο του Τμήματος Π.Ε.
 
Δήλωση συμμετοχής μέχρι τις 23-10-2014 στην —-> ηλεκτρονική φόρμα