Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλίππων Καβάλας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του σχολικού έτους 2014 – 2015 σχεδιάζει την ίδρυση Εθνικού Θεματικού Δικτύου με τίτλο: «Η πόλη, η κατοικία και το φυσικό περιβάλλον στην αρχαία και πρόσφατη παράδοση».

Παρακαλούνται να αποστείλουν σχετική αίτηση:

  • όσες σχολικές μονάδες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο δίκτυο
  • όσοι υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Περιβαλλοντικής Εκπ/σης ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην παιδαγωγική ομάδα ή στη συντονιστική επιτροπή
  • όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην παιδαγωγική ομάδα ή στη συντονιστική επιτροπή. Επίσης, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο οι εκπαιδευτικοί να αποστείλουν επιπρόσθετα με τη σχετική αίτηση και σύντομο σημείωμα με το οποίο να στοιχειοθετούν την επιθυμία συμμετοχής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Δίκτυο, μπορούν να αποστείλουν αίτηση μέχρι 30 Νοεμβρίου 2014 στην Υπεύθυνη Π.Ε.

Έγγραφο ΚΠΕ Φιλίππων Καβάλας

Αίτηση συμμετοχής σχολείου στο δίκτυο