Για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό του επιμορφωτικού έργου του τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το επόμενο σχολικό έτος, με σκοπό να καλυφθούν οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών ως προς την ανάληψη και υλοποίηση προγραμμάτων, παρακαλούμε να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο απολογιστικών στοιχείων και εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τομείς επιμόρφωσης,

α. από τους συντονιστές των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των σχολείων
Ερωτηματολόγιο συντονιστών Εκπαιδευτικών σε προγράμματα Π.Ε.
 
β. από τους συμμετέχοντες στην παιδαγωγική ομάδα των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των σχολείων
Ερωτηματολόγιο συμμετεχόντων Εκπαιδευτικών σε προγράμματα Π.Ε.
 
Έγγραφο Τμήματος Π.Ε.