Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας διοργανώνει, Κύκλο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με τίτλο «Νεαροί Υδροβιολόγοι».

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ., με γενικό τίτλο «Κοινωνικό Περιβάλλον-2014: Κύκλος Νερού».

Οι «Νεαροί Υδροβιολόγοι» είναι ένα δίμηνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Απρίλιος – Μάιος 2014), βασισμένο στη βιοποικιλότητα, που λαμβάνει χώρα μέσα στο εργαστήριο Υδροβιολογίας του Μουσείου και έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους μαθητές της Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού και Α’ & Β’ Γυμνασίου με τις επιστήμες που σχετίζονται με το νερό και να τους ευαισθητοποιήσει για τη σημασία της προστασίας του. Με απλό και κατανοητό τρόπο, οι μαθητές, σε ρόλο ερευνητή, έχουν τη δυνατότητα να να προσεγγίσουν θέματα που αφορούν στην έρευνα και στο ν τρόπο που εργάζονται οι επιστήμονες στο εργαστήριο και ειδικά στο εργαστήριο ενός μουσείου, όπου μελετώνται δείγματα που διατηρούνται στις συλλογές του.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.gnhm.gr/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ