Συντονιστικός Φορέας: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας

Συντονιστικός Φορέας: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας

Έγκριση της ανασυγκρότησης της Συντονιστικής Επιτροπής του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Οικολογικά Σχολεία».

Έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ «Ανασυγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής και Παιδαγωγικής Ομάδας του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Οικολογικά Σχολεία»»

 Η ΕΕΠΦ έχει δραστηριοποιηθεί, σε διεθνή και εθνικά δίκτυα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης όπως :

Στο διεθνές θεματικό δίκτυο Οικολογικά Σχολεία η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας ορίζεται Συντονιστικός Φορέας και η υπεύθυνη του τμήματος Π.Ε. πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας αποτελεί εδώ και ένα χρόνο Συντονιστικό Φορέα του διεθνούς θεματικού δικτύου Μαθαίνω για τα Δάση με τον υπεύθυνο του τμήματος Π.Ε. κ. Γκότζο Δημήτριο πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής.

Εκδήλωση Βράβευσης Σχολείων που συμμετέχουν στο Διεθνές Δίκτυο Π.Ε. «Οικολογικά Σχολεία»
 
 
Εκδήλωση Βράβευσης Σχολείων που συμμετέχουν στο Διεθνές Δίκτυο Π.Ε. «Μαθαίνω για τα Δάση»