Διδακτικές Τεχνικές για την εκπαίδευση του Ενεργού Πολίτη 18 & 31-03-2014
 
Comenius Regio «Μαθαίνω, ζω… διαφορετικά» 10-03-2014
 
ΚΠΕ Αργυρούπολης «Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία από τη θεωρία στην πράξη» 6-8 Μαρτίου 2014
 
Comenius Regio «Καινοτόμες μη τιμωρητικές μέθοδοι αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού» 04-03-2014
 
«Εναλλακτικές καλλιέργειες : Δημιουργία Σχολικού Λαχανόκηπου» 26-02-14
 
Comenius Regio «Μαθαίνω, ζω… διαφορετικά» 10-02-2014
 
ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης «Κλιματικές Αλλαγές-Ακραία Καιρικά Φαινόμενα» 1 & 2 Φεβρουαρίου 2014
 
Δείκτες Αειφόρου Σχολείου: Το αειφόρο σχολείο στην πράξη  29-01-2014
 
 «Ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια ( PM10 και PM2,5  )» 27 & 28 Ιανουαρίου 2014