Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) στο Β1 ΚΕ.ΣΥ.Π. Αθήνας, προτίθεται να διοργανώσει Βιωματικό Σεμινάριο με τίτλο «Μαθαίνω, ζω… διαφορετικά», στο πλαίσιο του Προγράμματος Comenius Regio 2013-2015 «Εκφοβισμός των Εφήβων: Τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης στο σχολικό περιβάλλον Ελλάδας και Κύπρου».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 10-02-2014 και ώρες 11.45-15.20,στο 4ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου, Ιωαννίνων και Κιθαιρώνος 2, τηλέφωνο σχολείου : 2106832626         

Οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές μόνον στην ηλεκτρονική φόρμα του Ιστολογίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  blogs.sch.gr/grperekvath έως και την Τετάρτη, 05-02-2014. Ο αριθμός των  συμμετεχόντων εκπαιδευτικών θα είναι είκοσι (20) και η επιλογή τους θα γίνει με βάση το χρόνο αποστολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επίσης, τίθεται το όριο του ενός καθηγητή ανά σχολική μονάδα. Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Έγγραφο του Τμήματος Π.Ε.-Α.Υ-Σ.Ε.Π Β1 ΚΕ.ΣΥ.Π. Αθήνας

Φόρμα για αίτηση συμμετοχής(24/01/2014 – Δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα υποβολής αίτησης λόγω της υπερκάλυψης του αριθμού των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών)