Το νεοσύστατο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας  συμπλήρωσε ένα χρόνο λειτουργίας, κατά τη διάρκεια του οποίου τοποθετήθηκε η Παιδαγωγική Ομάδα και ολοκληρώθηκαν πολλές εργασίες που αφορούσαν την οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου.

Με την ευκαιρία της  έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς  το ΚΠΕ έχει σχεδιάσει δύο εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία παρακολούθησαν πέρυσι πιλοτικά 260 μαθητές. Μετά την ολοκλήρωση  του σχεδιασμού και της πιλοτικής εφαρμογής των δύο περιβαλλοντικών προγραμμάτων την προηγούμενη χρονιά,  οι περιβαλλοντικές ομάδες των σχολείων μπορούν φέτος να συμμετέχουν στα  παρακάτω  προγράμματα :

  • «Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι ……. για μύστες στην αειφορία» Μονοήμερο πρόγραμμα  που απευθύνεται σε περιβαλλοντικές ομάδες  Α΄/θμιας  ( Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού) και Β΄/θμιας (Γυμνάσιο και Λύκειο).
  • «Παράκτια Ελευσίνα……Μια γειτονιά του Σαρωνικού» – Μονοήμερο πρόγραμμα  που απευθύνεται σε περιβαλλοντικές ομάδες  Α΄/θμιας  (Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού) και Β΄/θμιας (Γυμνάσιο και Λύκειο).

Έγγραφο του ΚΠΕ Ελευσίνας