Το ΚΕΠΕΑ Λαυρίου προτίθεται να υλοποιήσει κύκλο 6 τριήμερων βιωματικών σεμιναρίων σε συνεργασία με το ΚΕΠΕΑ  Φιλίππων και την ΜΚΟ Αντιγόνη (Κέντρο πληροφόρησης και τεκμηρίωσης για το ρατσισμό την οικολογία, την ειρήνη και την μη βία) μέσω του ομότιμου καθηγητή του ΤΕΠΑΕ του ΑΠΘ Αλέκου Γεωργόπουλου.

Ο τίτλος του σεμιναρίου είναι: « Άγριες Παιδαγωγικές: βιωματικά τριήμερα για την αειφορία και το σχολείο …»

Το πρώτο τριήμερο θα υλοποιηθεί 5,6,7 Απριλίου στο ΚΕΠΕΑ Λαυρίου.

Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιφέρειας Αττικής.

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να δοκιμάσουμε ένα εναλλακτικό  μοντέλο πρότυπο διδασκαλίας και μάθησης, επικοινωνιακό, βιωματικό, συνεργατικό, που μπορεί «να φέρει τα πάνω-κάτω»: να μιλήσει ΚΑΙ στις καρδιές των ανθρώπων, εκπαιδευτικών και μαθητών/τριων (όχι μόνο στο μυαλό τους), να κάνει τη γνώση ελκυστική, τη μάθηση ευκολότερη και χαρούμενη, τη διδακτική διαδικασία ενδιαφέρουσα και ολιστική. Που θα εμπλέκει δηλαδή σώμα, διανόηση/πνεύμα και συναίσθημα. 

Κριτήρια για τα άτομα που θα επιλεγούν

Για την δημιουργία της ομάδας των συμμετεχουσών/όντων που θα αποτελείται από 18-25 άτομα θα επιδιωχθεί ισορροπία μεταξύ φύλου και βαθμίδας Εκπαίδευσης.
Επί πλέον κριτήρια
Να έχουν εκπονήσει καινοτόμα προγράμματα (περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγή υγείας, πολιτιστικά κλπ)
Να δηλώνουν ισχυρά κίνητρα για τη συμμετοχή τους στα σεμινάρια
Τα συμμετέχοντα άτομα θα επιλεγούν με κλήρωση.

Αιτήσεις για το σεμινάριο θα γίνουν στο παρακάτω link:  https://docs.google.com/forms/d/1o0kUKDmHr9ksWa8Yl5C7u-x0ChQwh8ZxyxNeA7qFew0/edit μέχρι τις 11/3/2024 ημέρα Δευτέρα.

Υποχρεώσεις για τα άτομα που θα θελήσουν να συμμετάσχουν
Να συμμετέχουν σε ΟΛΑ (έξι τον αριθμό) τα βιωματικά τριήμερα (Παρασκευή απόγευμα με Κυριακή μεσημέρι) που θα γίνονται κάθε δύο περίπου μήνες, με δυνατότητα μιας απουσίας.
Να διαβιώνουν και να διανυκτερεύουν στους ξενώνες του ΚΠΕ Λαυρίου, ώστε η δυναμική της ομάδας να παραμένει ισχυρή
Να τηρούν προσωπικό ημερολόγιο
Να συγγράψουν αναστοχαστικό κείμενο 2500 λέξεων στο τέλος των τριημέρων, σχετικά με το τι βίωσαν σύμφωνα με καθορισμένους άξονες αναφοράς.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι δωρεάν.  Οι συμμετέχοντες/ουσες, οι εμψυχωτές και η ομάδα των παρατηρητριών/ών, θα επιβαρυνθούν με τα προσωπικά έξοδα μετακίνησης, φαγητού. Η στέγη  παρέχεται δωρεάν στον ξενώνα του ΚΠΕ στον οποίο θα υπάρχει αυτοδιαχείριση.
Όλα τα υλικά θα καλυφθούν  από την υλικοτεχνική υποδομή των ΚΠΕ που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω έγγραφο:

Έγγραφο του ΚΕΠΕΑ Λαυρίου