Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφορία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το περιβάλλον, κατά το σχολικό έτος 2023-2024, σχεδιάζονται, οργανώνονται και υλοποιούνται από εκπαιδευτικούς και μαθητές/μαθήτριες των σχολικών μονάδων της χώρας Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Πληροφορίες στο παρακάτω έγγραφο :

Εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ

Παράρτημα_Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος