Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών – Ρούβα – Γουβών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» που συντονίζει το ΚΠΕ Αρχανών, καλεί μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς να υλοποιήσουν προτεινόμενες δράσεις σχετικές με τον αειφόρο τουριστική ανάπτυξη.
Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού καθιερώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού στις 27 Σεπτέμβρη, με στόχο την ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας για την αξία του Τουρισμού στο πεδίο της κοινωνίας, του πολιτισμού, της πολιτικής και της οικονομίας, αλλά και την ανάδειξη της συμβολής του τουρισμού στην επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης. Ο φετινός εορτασμός έχει τίτλο “Rethink Τourism” – «Επανεξετάζοντας τον Τουρισμό» και προσβλέπει στην επανεξέταση και στον επαναπροσδιορισμό του τουρισμού παγκοσμίως.
Ιδιαίτερα, κατά την εποχή της κλιματικής κρίσης και της πανδημίας του κορωνοϊού δημιουργήθηκαν νέα δεδομένα και νέες προκλήσεις για την προοπτική της τουριστικής ανάπτυξης σε όλο τον πλανήτη.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω έγγραφο.

Έγγραφο του ΚΠΕ Αρχανών – Ρούβα – Γουβών