Επικαιροποιημένο έγγραφο ΚΠΕ/ΚΕ.ΠΕ.Α Δραπετσώνας(11/12/2021)

Σας ενημερώνουμε ότι το ΚΠΕ/ΚΕ.ΠΕ.Α Δραπετσώνας προτίθεται να υλοποιήσει, κατά το σχολικό έτος 2021-2022, τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές/τριες Αθμιας και Βθμιας εκπ/σης, καθώς και για σπουδαστές Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας της Αττικής. Κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων, ακολουθούνται αυστηρά οι προδιαγραφές του ΕΟΔΔΥ (επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού, επίδειξη πιστοποιητικού αρνητικού αποτελέσματος self test ή rapid test, μάσκες, τήρηση αποστάσεων κλπ). 

Εάν δεν το επιτρέπουν οι επιδημιολογικές συνθήκες, υπάρχει δυνατότητα για υλοποίηση των προγραμμάτων με τη μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε συνεννόηση.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω έγγραφο.

Έγγραφο του ΚΠΕ/ΚΕ.ΠΕ.Α Δραπετσώνας