Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθμίζεται το πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης για το Α΄ τρίμηνο του σχολικού έτους 2021-2022:
α) των διδακτικών επισκέψεων των σχολικών μονάδων στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. και
β) των επιμορφωτικών δράσεων των Κ.Ε.ΠΕ.Α..
Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων, τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. συνεργάζονται με τους/τις εκπαιδευτικούς και έχουν την ευθύνη για την υλοποίησή τους, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται κατά προτεραιότητα τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 55254/10-09-2021 Κ.Υ.Α (4187Β) όπως ισχύει και κυρίως το άρθρο 4 §1., «Εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις μαθητών, σχολικές βιβλιοθήκες, μαθητικοί διαγωνισμοί, σχολικές εκδηλώσεις και τελετές», που αφορά στα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού, καθώς και τα κατά τόπους ισχύοντα μέτρα και απαγορεύσεις εξαιτίας του COVID-19.
Κατά συνέπεια, το κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. λαμβάνοντας υπόψη τις υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης του, δύναται να επιλέγει τον κατάλληλο τρόπο ανάπτυξης και υλοποίησης των προγραμμάτων του, είτε με τη φυσική παρουσία μαθητών/τριών/εκπαιδευτικών, είτε με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στο πλαίσιο της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Κ.Ε.ΠΕ.Α. για την αποφυγή διάδοσης της Covid-19.

Περισσότερες πληροφορίες στην Εγκύκλιο Υ.ΠΑΙ.Θ.

Επισημαίνονται τα παρακάτω:

  • Μπορούν να υποβληθούν έως δύο αιτήσεις για επίσκεψη σε ΚΕ.Π.Ε.Α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής (Αργυρούπολης, Δραπετσώνας, Ελευσίνας, Λαυρίου)
  • Για την αποφυγή εκ των υστέρων διορθώσεων, παρακαλούμε πριν την υποβολή της αίτησής σας όπως διαβάσετε τα έγγραφα των ΚΕ.Π.Ε.Α.  (από τον δικτυακό τόπο του Γραφείου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) και ελέγξετε προσεκτικά αν το πρόγραμμα που επιλέξατε είναι διαθέσιμο για την τάξη σας
  • Τα ημερήσια εκπαιδευτικά προγράμματα δια ζώσης μπορούν να παρακολουθήσουν μαθητικές ομάδες με μέγιστο αριθμό 28 μαθητών του ίδιου Τμήματος σύμφωνα με όλα τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ.
  • Στην περίπτωση που η σχολική σας μονάδα έχει ενταχθεί σε κάποιο Δίκτυο την προηγούμενη σχολική χρονιά, θα πρέπει, εφόσον το επιθυμεί, να ανανεώσει τη συμμετοχή της και για τη φετινή σχολική χρονιά.
  • Πληροφορίες για τα Προγράμματα των Κ.Ε.ΠΕ.Α.  θα βρείτε  στον δικτυακό τόπο του Γραφείου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης :  https://tinyurl.com/28crtyxt

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να επισκεφτούν με το τμήμα τους Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία για την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος,  καλούνται όπως συμπληρώσουν την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα.

Επισκέψεις Σχολικών Ομάδων σε Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία 2021-2022