Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στη χώρα μας μια συχνότητα έντονων πλημμυρικών φαινομένων με επακόλουθες ανθρώπινες απώλειες, υλικές καταστροφές και αλλοίωση του τοπίου. Ως εκπαιδευτική κοινότητα, και με πρόταση του Κ.Ε.ΠΕ.Α.(πρώην Κ.Π.Ε.) Μουζακίου, επιχειρήσαμε να μελετήσουμε το συγκεκριμένο θέμα εξετάζοντας τις αιτίες που οδηγούν σε αυτά τα φαινόμενα, τις ανθρώπινες παρεμβάσεις, τα μέτρα που οφείλει να λαμβάνει η πολιτεία, τις διεθνείς συμβάσεις και τη σχέση με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Προς τούτο, συστάθηκε συγγραφική ομάδα με σκοπό την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού που θα συμβάλλει στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση προγραμμάτων αντίστοιχης θεματολογίας .
Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Αχαΐας σε συνεργασία με τις Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, Ανατ. Θεσσαλονίκης, Δ.Π.Ε. Αχαΐας, Δυτ. Θεσσαλονίκης, τους/τις Υπεύθυνους/ες Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας, Ιωαννίνων, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, τους/τις Υπεύθυνους/ες Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Π.Ε. Καρδίτσας, Μαγνησίας, Ιωαννίνων, Δωδεκανήσου και τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. Κόνιτσας, Πεταλούδων Ρόδου και Μουζακίου, συνδιοργανώνουν εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 , ώρες 18.00-20.30, με θέμα:

«Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες για τα Πλημμυρικά φαινόμενα»

Οι δραστηριότητες που θα παρουσιαστούν κατά το επιμορφωτικό σεμινάριο είναι το αποτέλεσμα του εκπαιδευτικού υλικού που προέκυψε, ύστερα από εργασία σε ομάδες, μεταξύ εκπαιδευτικών των Κ.Ε.ΠΕ.Α.(πρώην Κ.Π.Ε.), Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Σχολικών Δραστηριοτήτων, Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, Ειδικών Επιστημόνων και Πανεπιστημιακών, στο θέμα των πλημμυρικών φαινομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί των ανωτέρω Διευθύνσεων, μπορούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακολούθησης του σεμιναρίου, μέχρι και την Παρασκευή 19/11/2021, στο σύνδεσμο: https://forms.gle/3JKDGxkroX99Eska7 ώστε να τους αποσταλεί ο σύνδεσμος παρακολούθησης (δωμάτιο Webex).

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω έγγραφο.

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Αχαΐας