Επικαιροποιημένο έγγραφο ΚΠΕ-ΚΕΠΕΑ Ελευσίνας(09/12/2021)

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα-διδακτικές επισκέψεις στο ΚΠΕ Ελευσίνας, για το εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων και να σας προσκαλέσουμε για συμμετοχή των σχολικών μονάδων στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ Ελευσίνας (εκπαιδευτική-διδακτική επίσκεψη) θα πραγματοποιείται  λαμβανομένων υπόψη πάντοτε και των επιδημιολογικών δεδομένων που επικρατούν κάθε φορά, με τήρηση όλων των μέτρων απόστασης και ατομικής  υγιεινής, καθώς και τη διασφάλιση της μη ανάμειξης διαφορετικών ομάδων, όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ περί λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού (ΦΕΚ 4187/τ.Β΄/10-9-2021), που έχει εκδοθεί από το ΥΠΑΙΘ.

Δεδομένων των ιδιαίτερων μέτρων που ισχύουν λόγω της πανδημίας Covid-19 στην εκπαιδευτική κοινότητα κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ Ελευσίνας, που βασίζονται στη βιωματική μάθηση, έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε είτε το μεγαλύτερο μέρος τους είτε εξ’ ολοκλήρου τα προγράμματα να πραγματοποιούνται στο πεδίο. Η αξιοποίηση του πεδίου στα προγράμματα του ΚΠΕ Ελευσίνας προσφέρει μια ουσιαστική βιωματική επαφή και γνώση των μαθητών για το τοπικό περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά θέματα.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω έγγραφο.

Έγγραφο του ΚΠΕ Ελευσίνας

Έγγραφο του ΚΠΕ Ελευσίνας 09/12/2021